Tarih

Türk Anayurdu’nun Karakteri ve Konar-Göçer Medeniyetin Özellikleri

Türklerin Orta Asya‘da kurdukları ilk medeniyet, bölgenin coğrafi ve iklim özelliklerinden büyük oranda etkilenmiştir. Özellikle, Tanrı Dağları‘nın kuzey bölgeleri ve Isiggöl civarı, yani Ötüken bölgesi önemli bir hayvancılık ve av bölgesiydi. Türkler ilk dönemlerde hayvancılığa çok önem vermiş ve hayvancılık Türk medeniyetinin ana karakterini çizmiştir.

Hayvancılık bakımından Türk milletinin bu dönemdeki hayatına damgasını vuran da at olmuştur. Türkler dünyada atı ilk olarak ehlileştiren millettir. At ve Türk birbirini bütünleyen ilk ana unsurdu. Türkler atı hem günlük hayatlarında hem de savaşlarda yaygın olarak kullanıyorlardı. Türkler sayıca çok fazla olan at sürüleri besliyorlardı. Türk ordusu da tamamen süvari (atlı) birliklerinden oluşuyordu. Bu sebeple bu dönem Türk medeniyetine “Atlı-Göçebe” veya “Konar- Göçer” Türk medeniyeti denmektedir.

Türkler yazın suyu ve otlağı bol olan yaylalara kışın da hayvanları için daha emin olan kışlaklara göç ediyorlardı. Bu konargöçerlilik hali, normal göçebeliğe göre çok farklı olup, ileri bir medeniyet ifade ediyordu. At, Türk milletine dinamizm kazandırıyor; milletimiz geniş bozkırlara böylece hâkim olabiliyordu.

Tabiat şartlarının insanı mücadeleci, disiplinli ve düzenli bir halde yaşamaya mecbur etmesi Türkleri teşkilâtçı bir yapıya kavuşturmuştur. Bu sebeple Türkler “töre” denilen yasalarla işleyen, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Adalet ve hukuk anlayışı içerisinde insanları idare etmişlerdir.
Bu dönemde ana karakteri belirlememesine rağmen Türkler, ziraatla da uğraşıyorlar, demir madeni gibi önemli madenleri işliyorlardı.

Bütün bu özellikleri ile Konar-Göçer Türk medeniyeti, başta Çinliler gibi komşu milletler olmak üzere zaman içinde dünya milletlerine pek çok alanda tesirler yapmış, ileri bir medeniyet durumundaydı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı