Kültür

Mutluluk Denildiğinde İfade Edilen Nedir? Ortak Mutluluk Algısı Var Mıdır?

Mutluluk Nedir?

Sayısız tanıma sahip göreli bir kavram olan mutluluk TDK’nin tanımına göre “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetliliktir.”

Mutluluk Hangi Değerlere Bağlıdır?


Eski Grek düşünürlerinin mutluluğu erdemin bir ödülü olarak görmeleri gibi mutluluğun manevi anlamda elde edilebileceğini düşünenlerin yanı sıra mutluluğun var olmasının maddiyata bağlı olduğunu iddia eden ve bir de hem manevi hem de maddi alanlarda mutluluğun yakalanacağına inananlar vardır.

Var olan muhtelif dinlerde, mistisizmde ve felsefi ekollerde mutlulukla ilgili farklı görüşlerin var olması bu farklılıkların birtakım sorularda toplanmasına neden olmuştur.

– Mutluluk bir erek mi yoksa davranışlarımızın bir sonucu mu olmalıdır?

– Mutluluk kavramı hangi değere bağlı olarak ortaya çıkar? Maddi değer mi yoksa manevi değer mi?

– Maddi değerlere kavuşulduğunda elde edilen geçici ruh hali mutluluk kapsamına alınmalı mıdır?

– Mutluluğun ortaya çıkmasında diğer insanlarla kurulan iletişimin ve onlara sergilenen hareketlerin etkisi var mıdır, toplumdan izole edilmiş biri mutlu olabilir mi?

– Istırap ve mutsuzluk gibi kavramların lügatinde olmadığı biri – bu ruh hallerini tatmamış kimse – mutlu olabilir mi?

Mutluluk ve Hormon İlişkisi


Vücudumuzda var olan endorfin, serotonin, melatonin gibi hormonların salgılandıklarında insanın mutlu olma hali üzerinde bazı etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca belirtilen bu hormonların kış aylarında yaz aylarına kıyasla daha az salgılanması insanların kış aylarında mutluluk oranının düşük olmasının sebeplerindendir. Öyle ki kuzey kesimdeki ülkelerde Ekvatoral bölgedeki ülkelere oranla intihar sayısı daha fazladır.

Spirirüalizm İçin Gerçek Mutluluk


Spiritüalizme göre ruhun var olma gayesi mutlu olmak değil gelişmektir. Ayrıca bu görüşe göre mutlu olmak amaç değil bir sonuçtur ve bir gün yok olacak olan maddi değerlerden de mutluluk elde edilemez. Buna göre gerçek ve süreğen mutluluk yok olacak maddi değerlerin aksine ebediyen var olacak manevi değerler neticesinde kazanılır. Başkası için çaba sarf eden ve görevini yerine getiren varlığın içinde duyduğu hazza gerçek mutluluk denir.

Mutluluk Kavramı Üzerine


“Bütün mutsuz olanlar, yalnız kendi mutlulukları peşinde koşanlardır. Bütün mutlu olanlar ise başkalarının mutlu olması için çalışanlardır.” (Budizm)

“Engelleri aşmak, varoluşun en büyük hazzıdır; bunlar ticaret ve iş yaşamındaki maddi şeylerde de olabilir, öğrenme ve bilimsel araştırmadaki düşünsel şeylerde de olabilir; bu engellerle savaşmak ve onları yenmek mutluluk verir.” (Schopenhauer)

”İnsanın gerçek varlığını bilmesi mutluluk, unutması ise elemdir.” (Sri Nisargadatta Maharaj)

“Kişinin yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. (…) Bir insan böyle hareket ederken ‘benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı bilecekler mi’ diye bile düşünmemelidir. Hatta en mutlu olanlar hizmetlerinin bütün nesillerce bilinmemesini tercih edecek karakterde bulunanlardır.” (M.K. Atatürk,1937,100 ve 1937,5-277)

“(…) Hal böyleyken, insanlar gerçek mutluluk ve kurtuluşu, ancak maddelere tapan nefislerinin hava ve hevesine tutsak olmuş iradelerine göre değer biçtikleri birtakım uydurma kurallardan beklemektedirler. (…) Maddelere ve objelere bağlı mutluluklar, doğal olarak bu cansız şeyler gibi geçicidir (fanidir) ve günün birinde onlar gibi çökecek, yıkılıp gidecek, yok olacaklardır. Fani şeylere bağlı ve onlarla geçerli hiçbir mutluluk devamlı olamaz. Devam eden, ölmeyen bir mutluluk, ebedi (sonsuz) değerlere bağlı ve onlarla geçerli bir mutluluktur. Şu halde hakiki mutluluğun kaynaklarından birini de, ebedi olan canlı varlıklara, özellikle insan ruhlarına duyulan sevgi oluşturur. Çünkü o (sevgi) ebedidir. (…) İnsanın hakiki mutluluğunun ilk kapılarını açan sevgi, merhamet, şefkat ve yardım duygularıyla beslenir. Bu duygular mutluluk kapısının en sadık kapıcılarıdır. Bunlar izin vermeden ne gerçek sevgiye ulaşılır, ne de büyük mutluluğun kapıları açılır.” (Neo-spiritüalizm’in kurucusu Dr.Bedri Ruhselman)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı