Tarih

Kavimler Göçü Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Orta Asya’da siyasî varlıklarını kaybeden Hun kütleleri, batı yönünde yayılmaya başlarlar. Özellikle Kuzey Hun Devleti‘nin yıkılışından sonra bazı Türk boyları, Seyhun Nehri‘nin batısına, Kafkasların kuzeyine, Dinyeper Nehri civarına gelerek yerleşirler. IV. yüzyıl ortalarında Aral ile Hazar gölleri arasına, Alan topraklarına yerleşen Hunlar, 374 yılında İtil (Volga) kıyılarında da görünürler.

Bu sıralarda Karadeniz‘in kuzeyinde aslen bir Cermen kavmi olan Gotlar iki bölüm halinde yaşıyorlardı. Bunların Don-Dinyeper Nehirleri arasında yaşayanlarına Doğu Gotlar (Ostrogotlar), biraz daha batıda bulunanlarına da Batı Gotları (Vizigotlar) denilmekteydi. Aynı yıllarda Transilvanya ve Galiçya’da Gepidler, bugünkü Macaristan’da da Vandallar oturmaktaydı. Bu iki kavim de Cermen asıllı idi. Aynı yerlerde bu dört Cermen kavminden başka, sayıları 20‘ye varan Cermen, İranlı ve Slav asıllı kitleler de yaşamaktaydı.

Hunlar bu sırada başlarında bulunan Balamir isimli bir hakanın komutasında, önce Doğu Gotlarını 374 yılında sonra da Batı Gotlarını 375 yılında yıkarlar. Batı Gotlarına bağlı kalabalık Cermen kitleleri batıya doğru göç etmek zorunda kalır. Bu şekilde teşkilâtlı, kuvvetli süvari birliklerine sahip bulunan Hunlar’ın batıya doğru yerlerinden oynattığı çeşitli kavimler, önlerindeki kavimleri batıya doğru yerleriden atarak İspanya’ya kadar uzanan tarihî Kavimler Göçü‘nün oluşmasını sağlarlar.

Uldız (Yıldız) komutasındaki Hunlar, V. yüzyıl başından itibaren Vandalların bir bölümü ile Vizigotları İtalya’ya kadar süren bir göçe mecbur eder. Bununla beraber ikinci büyük Kavimler Göçü dalgasını meydana gelmiş olur. Batı yönünde devamlı olarak ilerleyen güçlü Hun birlikleri, bir kısım kavmi de Ren Nehri’nin ötesine, Galya’ya gitmek zorunda bırakır ve böylece Avrupa yolu Hunlar için tamamen açılmış olur.

Uldız

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Avrupa Hunları’nın faaliyetleri sonucu oluşan Kavimler Göçü, bugünkü Avrupa’nın etnik yapısını şekillendiren en önemli olaydır. Alanlar, Vandallar, Süebler, Vizigotlar İspanya‘ya giderek yerli halkla karışması, bugünkü İspanyolların etnik durumu böylece belirmiş olur. Angillar ve Saksonlar Britanya (İngiliz) Adaları’na giderek yerlilerle karışıp, bugünkü İngilizleri meydana getirmesi bir diğer önemli durumdur.

Bunların yanı sıra ‘Kavimler Göçü‘ sonucunda Roma topraklarına giren pek çok kavim Roma’nın dengesini bozarak Roma İmparatorluğu‘nun önce 395 yılında ikiye ayrılmasına sonra da Batı Roma’nın 476 yılında yıkılmasına sebep olurlar.

Sol taraf Batı, sağ taraf Doğu Roma İmparatorluğu
  • Kavimler göçü “Eski Çağ”ın bitip, “Orta Çağ“ın başlamasını sağlar.
  • Göç eden pek çok kavimin Roma’ya yığılması Avrupa‘da uzun yıllar sürecek olan Roma-Cermen gruplaşmasına yol açmış olur.
  • Hunlar sayesinde Türk kültürü pek çok bakımlardan Avrupalı kavimleri etkiler.
  • Özellikle “at“ın orduda kullanılması, orduda “onlu sistem”in yayılması, “pantolon ve ceket”in kullanılması bu etkilerden bazılarıdır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı