KültürTarih

En Eski Geleneklerden Olan Şamanizm ve Şamanların Özellikleri

Şamanizm varlığı insanlık tarihinde erken taş devrinden de geride olduğu kanıtlanan ve günümüzde Neo Şamanizm gibi yeni bir formda uygulanmaya devam eden bir vecd ve trans tekniğidir.

Şamanizm hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan Batılı gezginler bu konu hakkında Batı’ya yüzeysel bilgiler aktardığı için Batılılarca şamanizm çok tanrılı din olarak kabul edilmiştir.

Şamanizm içerik olarak çok farklı yön ve ögelerden oluşması ve çok farklı coğrafyalarda farklı şekillerde var olmasından dolayı bilim insanlarının dahi tanımı için fikir birliğine varamadığı bir konudur.
Öyle ki bilim insanlarının bir kısmı şamanizmi Türklerin orijinal dini kabul ederken diğer bir kısmı ise şamanlığı bir din değil Kuzey Asya’daki toplulukların dini duygularını da içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olarak kabul etmektedir. (Kült, dini inanışlardan ötürü kutsal sayılan değerleri ifade eder. Ayrıca tapınma, ayin, ibadet, dini tören anlamlarına da gelmektedir.)

Tam olarak ne zaman ortaya çıktığı ve ne tür değişimlerden geçtiği kesin olarak bilinmese de şamanizmin köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmekte olup kökeniyle ilgili 4 farklı görüş öne sürülmüştür.

– Bu kavramının kökeni Sanskritçede Budacı rahip anlamındaki samana sözcüğüdür.
– Mançu dilinde bir iş görürken sürekli hareket eden anlamındaki saman kavramından gelir.
– Hindistan’daki Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamındaki samana sözcüğünden türemiştir.
– Yuçen dilinde şan-man büyücü demektir.

Asya şamanizminde alemler yer, yer altı ve gök gibi sembolik olarak ifade edilir. Örneğin yer altı kavramı bazı Şamanist geleneklerinde ölümden sonraki kargaşa/kaos ortamı ve hesaplaşmayı ifade ederken kimi geleneklere göre de öte alem olarak ifade edilmektedir.

Her şaman (kam) adayı birtakım konularla ilgili belirli bir eğitimden geçtikten sonra bu unvanı elde edebilir. Bu konular arasında rüyalar, trans, ruhların isim ve görevleri, bazı şaman teknikleri ve gizli dil gibi başlıklar bulunur.

Büyücü, şifacı, din görevlisi olarak nitelendirilen şamanlar ruhlarla iletişime geçebilmeleri sayesinde insanları kutsama, hastalıkları tedavi etme ve ölüp dirilme anlamına gelen mistik parçalanma gibi misyonlara sahiptir. Fakat herkesin bu teması sağlayabilmesi mümkün değildir ve bunu gerçekleştirmenin genetik kodlarla ilgili olduğu düşünülmektedir.

Şamanlar transa kolay geçebilen insanlardan hatta genellikle kadınlardan seçilmektedir. Erkek şamanlar olmakla birlikte giydikleri kıyafetler kadın kıyafetleridir. Kıyafetler ruhani objelerle dolu olan “manyak” adındaki dini ritüel eşyalarıdır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı